Lotus

Je wilt de tools om je lijf te voelen, om niet langer de signalen van je lijf te dempen, maar haar schoonheid in het licht zetten, op het podium, waar ze hoort.

In Lotus leid ik jou naar de wijsheid van je lichaam, naar je eigen natuur.

Ik geef je de ruimte om te leunen en voelen. Om naar binnen te keren en te reflecteren. Om in beeld te brengen en naar jezelf te luisteren. Wat voedt jou echt? Waar verlang je naar? Dat brengen we samen in kaart. Zo ontstaat er overzicht.

Zodat jij die leiding weer voelt en vanuit lichtheid verder gaat.

Na Lotus heb je het overzicht, met duidelijke en stevige richting zodat je voelt waar je zijn moet.

Lotus brengt jou nog dieper in je wijsheid en hoe je vanuit je eigen kern jouw verder groei vormgeeft. Alle ‘hoe dan’s’ nemen we mee.

Ik leid jouw verdieping, versteviging en verfijning. Zodat je alle toekomstige verandering vanuit een solide fundament en met helderheid, aan gaat.

Hoe ziet Lotus eruit?

Elke reis is één op één en maatwerk. Lotus is gericht op dat wat jij wil vormgeven van binnenuit, vanuit jouw waarheid en (lichaams-) wijsheid.

We starten met een sessie van 2 uur op locatie waarin we de basis leggen voor onze tijd samen en de thema’s waar we aan gaan werken.

Vervolgens hebben we elke 2 à 3 weken een sessie van één uur. Zo is er ruimte om te integreren. Tussen sessies door kun je vragen stellen en/of je voortgang delen via de mail en Voxer. Sessies kunnen online en / of offline plaatsvinden.

We ronden af met een sessie op locatie waarin alle ruimte is voor evaluatie, vragen en hoe je weg te vervolgen.

Inclusief is jouw Human Design voor concrete en praktische ondersteuning van je reis. Human Design helpt je om de juiste keuzes te maken op basis van jouw strategie en autoriteit en bekrachtigt je in het belichamen van wie jij in wezen bent.

Je investering voor dit alles is € 4000 excl voor 6 maanden.
In overleg is een andere opzet en duur mogelijk, betalen in termijn kan uiteraard ook.

Reviews

Een aantal reviews van mensen die je voorgingen.