De Belichaming

We doorleven samen alle seizoenen, we integreren, je maakt alles uit het keerpunt eigen. Je beweegt door de cyclussen van laten gaan en tot bloei komen zoals in de natuur. Deze cyclussen ga je ook herkennen in je eigen lijf wat je eigen bedding van vertrouwen nog steviger maakt.

Ik leid jouw verdieping, je versteviging, je verfijning. Zodat je toekomstige veranderingen vanuit een solide fundament aan gaat.

De Belichaming brengt je nog dieper in je wijsheid en hoe je vanuit je eigen kern jouw verdere groei vormgeeft. In de Belichaming kijken we naar de ‘hoe dan’s’.

Hoe ziet de Belichaming er praktisch uit?

Elke reis is één op één en uniek. De indeling is deels afhankelijk van jou; we creëren een combinatie van online begeleiding en offline lichaamswerk.

We starten elk seizoen met een halve live-dag waarin we de basis leggen van jouw verlangen, van de thema’s waar we aan gaan werken en hoe onze reis zich gaat vervolgen. Samen geven we vorm met als rode draad het seizoen en haar energie.

In de Belichaming hebben we 14 sessies van één uur. Er is tijd om te integreren. Tussen sessies door kun je vragen stellen of je voortgang delen via de mail.

Ik neem jouw Human Design mee voor concrete en praktische ondersteuning van je reis. Human Design bekrachtigt je in het omarmen van wie jij in wezen bent en om de juiste keuzes te maken. Ik geef geen reading.

De investering is 9800 excl
In overleg kan je voldoen in termijnen.

Reviews

Een aantal reviews van mensen die je voorgingen.